Opracowanie ran

Opracowanie ran

Tkanki martwicze przez swoją obecność w dnie rany zaburza gojenie. Z jednej strony stanowią mechaniczną barierę dla gojących się tkanek, z drugiej zaś są pożywką dla bakterii, co w konsekwencji utrzymuje procesy zapalne, w rezultacie zwiększa się ryzyko wystąpienia infekcji.

Chirurgiczne opracowywanie rany

Opracowanie rany jest ważnym elementem procesu leczenia rany, ponieważ czyste łożysko rany warunkuje jej optymalne zagojenie. W zależności od stanu rany dostępne są różne metody usuwania z niej tkanki martwiczej, nalotów i ciał obcych.

rejestracja zylaki

Posted in inne.