Opracowanie odleżyn

Opracowanie odleżyn

Odleżyna jest częstym i poważnym powikłaniem występującym u pacjentów unieruchomionych przez długi czas w następstwie poważnej choroby.

Przyczyny:
  • nierównomierne rozłożenie nacisku w obrębie tkanek blisko przylegających do kości,
  • tarcie naskórka o prześcieradło w trakcie przemieszczania unieruchomionego pacjenta,
  • wzmożona wilgotność naskórka prowadząca do wzmożonego tarcia przylegających powierzchni oraz do maceracji naskórka.
Opracowanie rany

Chirurgiczne opracowanie ranypolega na mechanicznym usunięciu tkanek martwiczych w celu odsłonięcia zdrowych struktur skóry dla zainicjowanie procesu gojenia rany.

rejestracja zylaki

Posted in inne.