USG płuc dziecka

Wejherowo, Reda

USG płuc dziecka

USG PŁUC to innowacyjna metoda, która pozwala diagnozować różne choroby płuc. Badanie to pozwala rozpoznawać: odmę opłucnową, obrzęk płuc, zatorowość płucną, zmiany nowotworowe oraz zmiany zapalne w płucach. U dzieci metoda ta szczególnie przydatna jest w diagnostyce zapaleń płuc.

Liczne doniesienia naukowe potwierdzają, iż metoda pozwala na rozpoznanie zapalenia płuc u dzieci z większą czułością niż klasyczne badanie RTG klatki piersiowej i w szybki sposób odpowiada na pytanie czy mamy do czynienia z zapaleniem płuc u pacjenta oraz często sugeruje jego etiologię, co pozwala włączyć odpowiednie leczenie. Przy tej diagnostyce RTG klatki piersiowej jest potrzebne już tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Za pomocą badania USG monitorujemy również przebieg leczenia, dzięki czemu szybko rozpoznajemy ewentualne powikłania, które mogą wystąpić mimo prawidłowego leczenia np. ropień płuc lub płyn w opłucnej. Warto zauważyć, że w tym wypadku nie narażamy małego pacjenta na promienie rentgenowskie.


Zapalenie płuc w obrazie USG

Posted in NFZ, Prywatne.