Fundusze Szwajcarskie w JKmed!

Fundusze Szwajcarskie w JKmed!

O przychodni

  • Zradością informujemy, że nasza poradnia jako jedna z 9 przedsiębiorstw w województwie pomorskim otrzymała wsparcie w postacie bezzwrotnej pomocy finansowej od Państwa Szwajcarskiego. Fundusze otrzymano w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, który ma na celu poprawę konkurencyjności regionów poprzez wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Taka odpowiedzialność oznacza zaangażowanie przedsiębiorców w działania społeczne i środowiskowe w swoim regionie.
   Nasza poradnia wsparcie w wysokości 89 017,60 zł co według wytycznych programu stanowi 70 % kosztów całego realizowanego przez spółkę projektu.
   Realizacja projektu zakończy się w lutym 2015 roku. Przed nami dużo pracy, której efekty będzie można zobaczyć już wkrótce w naszej poradni. Zaplanowaliśmy wiele nowych rozwiązań dla naszych Pacjentów, pracowników i współpracujących z nami firm.
   Więcej informacji na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy można uzyskać na stronach internetowych: www.programszwajcarski.gov.pl i www.csr.parp.gov.pl.
   Informacje na temat realizowanego projektu w JKmed w Wejherowie ukazały się również na portalu Nadmorski24.pl pod adresem: http://www.nadmorski24.pl/gospodarka/19744-fundusze-szwajcarskie-w-wejherowie.html
Posted in .