ESAOTE MyLab 40

Prezentacja sprzętu USG
ESAOTE MyLab 40

Technologia eHD to wielodyscyplinarny, cyfrowy ultrasonograf posiadający nowoczesny cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej i zaawansowane rozwiązania elektroniczne wykorzystujące układy programowalne zapewniające precyzyjne obrazowanie, praktycznie całkowicie pozbawione artefaktów nawet podczas badania głębokich struktur. W celu polepszenia jakości obrazu aparat w standardzie jest wyposażony w specjalne moduły wspomagające wizualizację - X-ViewTM processing oraz moduł M-ViewTM.

OPIS URZĄDZENIA:

eHD Pulser
Technologia eHD Pulser jest podstawą systemu i technologii eHD firmy ESAOTE. Tworzy wszelkiego rodzaju przebiegi sygnału fali ultradźwiękowej. Jest to potężne narzędzie kierowane do głowicy, które formuje falę ultradźwiękową w odpowiedni sposób.

eHDProcessing
Technologia eHD wprowadza nową wydajność w wykonywanym w czasie rzeczywistym algorytmie XView, wprowadzającym zmniejszenie ilości szumów i wzmocnienia obrazowanych struktur ludzkiego ciała. Technologia eHD zwiększa rozdzielczość kontrastowania poprzez zwiększenie stosunku sygnału do zakłóceń.

eHD Doppler
Zaawansowana technologia Dopplera, która pozwala na osiągnięcie niepowtarzalnej i niezrównanej czułości Dopplera w tej klasie aparatu.

eHD CFM
Jest superczułym odzwierciedleniem mapowania kolorem, którego potężna architektura bazuje na niezwykle dużej przepustowości głowicy i innowacyjnym algorytmie przetwarzania sygnału, zwiększającym równocześnie dynamikę wzdłuż całego obszaru mapowania oraz liczbę bitów i moc obliczeniową. Zoptymalizowanie filtrowania szumów dla każdej aplikacji i wzmocnienie rozdzielczości przestrzennej generowanej przez dedykowany algorytm służy do optymalizacji wykrywania ścian naczyń.

mylab40

rejestracja zylaki

Posted in SprzetUSG.