Deklaracja POZ

Deklaracja POZ - podstawowa opieka zdrowotna

Wybierz swojego lekarza i/lub pielęgniarkę środowiskową

Dane dotyczące przedstawiciela ustawowego (w przypadku gdy świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia lub całkowicie ubezwłasnowolniona

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu powyżej. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest przez JKmed s.c. z siedzibą w Wejherowie ul. Szczukowskiej 7. Mam świadomość, iż podaję dane osobowe w pełni dobrowolnie i przysługuje mi w stosunku do nich prawo wglądu i ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od JKmed s.c. z siedzibą w Wejherowie ul. Szczukowskiej 7 drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, przypomnień o wizytach, informacji o akcjach profilaktycznych oraz informacji promocyjnych i handlowych dotyczących produktów i usług przychodni JKmed s.c.